Zapraszamy do udziału w Miejskim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Prawobrzeże – kocham szczerze! 30 lat Fundacji „Prawobrzeże”

Dodano: 10 maj 2024

Organizatorem konkursu jest: Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie. Nasz coroczny tradycyjny już konkurs plastyczny w 2024 r. chcemy poświęcić promocji dzielnicy Prawobrzeża Szczecina, dzielnicy postrzeganej często jako wielka sypialnia Szczecina. W obecnym roku nasza Fundacja obchodzi 30-lecie swojej działalności na rzecz lokalnej społeczności i z tej racji chcielibyśmy, aby temat konkursu nawiązywał także do naszego jubileuszu.

Temat prac: Prawobrzeże miasta, jego mieszkańcy, atrakcje, działalność kulturalna Fundacji „Prawobrzeże”. Udział w konkursie mogą brać osoby indywidualne lub podopieczni przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, klubów i świetlic ze Szczecina. Szkoły i placówki mogą wysyłać nieograniczoną ilość prac wykonanych w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej na podłożu papierowym (nie będą oceniane grafiki komputerowe i prace wyklejane ziarnami, kulkami bibułowymi). Format minimalny A3, maksymalny A2.

Termin nadsyłania prac: do 17 maja 2024 r. (liczy się data dotarcia przesyłki, a nie data jej wysłania).

Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, a wyniki konkursu będą opublikowane na www.prawobrzeze.org.pl i Fb Fundacji do 10 czerwca 2024 r. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród przewidziane są 15 czerwca 2024 r. – podczas imprezy plenerowej „Powitanie lata” na osiedlu Słonecznym w Szczecinie.

Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Wrzosińska, tel. 690 932 100, biuro@prawobrzeze.org.pl

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.prawobrzeze.org.pl

Konkurs współfinansowany ze środków Miasta Szczecin w ramach zadania „Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu 2024″

malgosia_wrzosinska

Załącznik nr 1

do Regulaminu Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Prawobrzeże?” – kocham szczerze! 30 lat Fundacji „Prawobrzeże”

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)………………………………………..

zamieszkały/a (adres)………………………………………..

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko): ……………………………………….., ucznia(nazwa placówki)………………………………………..

do celów związanych z jego udziałem w Miejskim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Prawobrzeże?” – kocham szczerze! 30 lat Fundacji „Prawobrzeże”

………………………………………..

(podpis)

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Fundacji imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola/szkoły mojego dziecka

………………………………………..

(podpis)

c) wyrażam zgodę na umieszczenie na stronach internetowych Fundacji zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany podczas uroczystego zakończenia konkursu

………………………………………..

(podpis)

2. Oświadczam, ze zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.

………………………………………..

(podpis)

regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

© 2022 Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże". Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content