Fundacja

 

Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” powstała w 1994 r. z inicjatywy Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” oraz kilku innych fundatorów w odpowiedzi na potrzeby społeczne Szczecinian zasiedlających wielkie osiedla Prawobrzeża. Od tego czasu Fundacja jest animatorem aktywności kulturalnej i rekreacyjnej mieszkańców Prawobrzeża Szczecina.

Fundacja dysponuje pięcioma klubami:

  • Dąb
  • Szpak
  • Smyk
  • Bukowe
  • Centrum Sportowo-Rekreacyjne

 

Odbywają się tu zajęcia: malarskie, plastyczne, teatralne, taneczne, rekreacyjne, sportowe i edukacyjne, wokalne i instrumentalne.

Nasi „Klubowicze” to osoby w różnym wieku – najmłodsze dzieci uczęszczające na zajęcia mają 3 lata, najstarszy uczestnik gimnastyki dla seniorów ma 80 lat.

 

Klub „Dąb” jest miejscem spotkań słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szczecin Prawobrzeże, Klubu Seniora i m.in. PZN osób niewidomych. Odbywają się tu zajęcia plastyczne, artystyczne, muzyczne, taneczne, matematyczne i gimnastyka. W Klubie „Dąb” odbywają się koncerty, wernisaże, pokazy filmowe (Dyskusyjny Klub Filmowy) i teatralne.

 

Klub „Szpak” to nasza oaza sztuk plastycznych i relaksu. Odbywają się tu zajęcia artystyczne dla najmłodszych, zajęcia taneczne, gimnastyka i joga.

 

Klub „Smyk” tu głównie odbywają się warsztaty dla Słuchaczy UTW-SP, ale także zajęcia dla dzieci.

 

Klub „Bukowe” to główna siedziba Fundacji oraz biuro Zarządu Fundacji, oprócz tego odbywają się tam zajęcia językowe, warsztaty, zebrania samorządu UTW-SP.

 

Centrum Sportowo-Rekreacyjne to miejsce gdzie mieści się poradnia terapeutyczna Centrum Rozwoju Rodziny, organizujemy tu kursy komputerowe dla dorosłych oraz kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

 

W okresie wolnym od zajęć lekcyjnych w czasie ferii i wakacji kluby stają się miejscem animacji artystycznej i sportowej. Dzieci zyskują atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu, a rodzice pewność fachowej opieki.

Fundacja promuje Amatorski Ruch Artystyczny, który ułatwia mieszkańcom Szczecina dostęp do zróżnicowanej oferty kulturalnej.

Dzięki temu możemy realizować koncerty, spotkania autorskie z twórcami, warsztaty artystyczne dla dorosłych i dzieci, wystawy i wernisaże oraz działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Fundacja organizuje konkursy plastyczne o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. Średnio dwa razy do roku spływają do nas piękne prace młodych twórców z całego świata.

 

Fundacja każdego roku organizuje dwie duże imprezy plenerowe, których celem głównym jest integracja mieszkańców Prawobrzeża Szczecina. Podczas tych imprez nasza społeczność ma możliwość korzystania z wielu przygotowanych przez nas atrakcji, podziwiania dokonań dzieci działających w kołach artystycznych oraz zabawy na koncertach gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Gwiazdami festynów byli, między innymi: De Mono, Czerwone Gitary, VOX, Jacek Wójcicki, Maciek Silski, kabaret RAK i Koń Polski. W tym roku naszym gościem będzie Izabela Trojanowska.

 

Fundacja prowadzi projekty przyrodnicze i ekologiczne, których celem jest ukazanie walorów przyrodniczych województwa zachodniopomorskiego, Prawobrzeża oraz zachęcenie Szczecinian m.in. do segregacji odpadów.

Wyjątkowość Szczecina, który jest miastem wielokulturowym, angażuje nas do realizacji projektów, które ukazują to bogactwo oraz przypominają historię regionu. Jednym z takich działań był festyn, podczas którego mniejszości narodowe zamieszkujące region – Niemcy, Romowie, Ukraińcy, Żydzi – zaprezentowali swoją kulturę.

Tworzymy zgraną społeczność, wspieramy się nawzajem, jesteśmy różnorodni, ale i jednomyślni – Kochamy Prawobrzeże.

 

Prezes Zarządu Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”

© 2022 Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże". Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content