Warsztaty umiejętności psychospołecznych

Dodano: 19 paź 2023

Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” współpracując z lokalnymi szkołami podstawowymi zaprasza uczniów na cykl warsztatów umiejętności psychospołecznych.

Warsztaty mają na celu kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego najmłodszych oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

Podczas warsztatu dzieci będą uczyć się między innymi jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie.

W trakcie spotkań będą poruszane następujące zagadnienia:

• rozumienie i radzenie sobie z emocjami;

• radzenie sobie ze złością i gniewem (czyjąś i swoją);

• zachowania asertywne (np. jak się bronić przed dokuczaniem, czy jak radzić sobie z krytyką);

• jak się dogadywać z rówieśnikami i dorosłymi;

• radzenie sobie w trudnych sytuacjach;

• budowanie poczucia własnej wartości i dostrzeganie swoich mocnych stron.

Zajęcia umożliwią dzieciom w bezpiecznych warunkach nabyć deficytowe kompetencje tak bardzo potrzebne w relacjach społecznych. Dzięki warsztatowi dzieci dodatkowo wzmocnią wiarę we własne siły, rozwiną wyobraźnię, wzbogacą słownictwo i rozwiną motorykę.

W zajęciach wykorzystane zostaną metody pracy z dzieckiem takie jak np. drama, dyskusja, burza mózgów, improwizacja taneczna.

Zajęcia prowadzi mgr Iwona Ziejewska Mental & Body Wellbeing Iwona Ziejewska .

W warsztatach biorą udział zorganizowane grupy uczniów.

Miejsce: Klub Osiedlowy „Dąb”, ul. Rydla 93

💻Magdalena Bieniecka

© 2022 Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże". Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content