Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z elementami filmoterapii dla dzieci i młodzieży

Dodano: 19 paź 2023

Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” współpracując z lokalnymi szkołami podstawowymi zaprasza uczniów warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z elementami filmoterapii dla dzieci i młodzieży.

Film odpowiednio zinterpretowany i omówiony może mieć właściwości terapeutyczne i modelować w młodzieży właściwe zachowania. Warsztaty o charakterze klubu dyskusyjnego metodą filmoterapii, prowadzone będą przez psychologa i psychoterapeutę dla zorganizowanych grup młodzieży. Poprzedzona krótkim wstępem projekcja filmu stanie się tematem moderowanej dyskusji uczestników. Moderatorzy grupy skierują jej uwagę na poszczególne elementy filmu, uwrażliwiając na poruszaną w nim tematykę. Zajęcia w modelowy sposób ukażą dzieciom i młodzieży prawidłowy odbiór sztuki filmowej, oraz potrzebę jej selekcjonowania pod kątem walorów artystycznych i poznawczych.

Zamierzone efekty tego działania to:

 skoncentrowanie dzieci i młodzieży na aspekcie życia dotyczącym realnych zagrożeń,

 zrozumienie skali zagrożenia łatwym dostępem do alkoholu i używek,

 pokazanie mechanizmów uzależnienia,

 ukazanie sposobów radzenia sobie z problemami takimi jak nacisk grupy,

 obserwacja konkretnych sposobów radzenia sobie z uzależnieniem,

 rozpropagowanie wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych.

Warsztaty filmowe odbędą Klubie Osiedlowym „Dąb” przy ul. Rydla 93.

Warsztaty poprowadzi dwóch doświadczonych psychologów: Wioleta Smykowska i Malwina Wolska.

💻Magdalena Bieniecka

© 2022 Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże". Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content