Psychoterapia par i małżeństw

Dodano: 02 lis 2022

Poradnia terapeutyczna Centrum Rozwoju Rodziny – Prawobrzeże zaprasza pary i małżeństwa rodzicielskie, znajdujące się w kryzysie przed decyzją o separacji lub rozwodzie, w tym z problemem uzależnienia lub przemocy, w tym rodzice, których dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej, a którzy pragną odzyskać władzę rodzicielską. Terapia par i małżeństw to średnio 1,5 h – 2 h spotkania co 2/3 tygodnie. Przeciętnie proces ten może trwać od 3 do 8 spotkań dla pary. Ogółem w ciągu 70 h odbędzie się więc około 35-40 sesji terapeutycznych. Uczestnicy psychoterapii otrzymają materiały edukacyjne. To praca z małżeństwami i parami w kryzysie na podłożu walki o władzę, dystansu lub bliskości i kontroli przejawiających się w agresywnych wzorcach komunikacji partnerów, takich jak oskarżenia, pogarda lub obojętność, a czasem agresją fizyczną. Rodzice skupieni na permanentnym konflikcie zazwyczaj osłabiają, a nawet zaniedbują swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. Oskarżają się nawzajem np. o złe intencje wychowawcze. Budują sojusze z dzieckiem przeciw partnerowi, co wprowadza w dziecku silny konflikt lojalności. Zabraniają dziecku kontaktu z drugim rodzicem lub przerzucają nawzajem odpowiedzialność, zaniedbując opiekę nad dzieckiem. Praca terapeutyczna ma tu na celu nie tylko poprawę relacji rodziców, ale też uświadomienie im podwójności ról partnerskiej i rodzicielskiej. Partnerzy bowiem mogą mieć konflikt, ale rodzice powinni być w zgodzie dla dobra dziecka. Dla neutralności i prawidłowego przebiegu procesu terapii ważnym jest spojrzenie z punktu widzenia obu płci i przeciwdziałanie zachodzącemu w trakcie terapii zjawisku „przeniesienia”. Z tych metodycznych względów psychoterapię par prowadzi dwoje doświadczonych terapeutów: Wioleta Smykowska i Jacek Ciechowicz.

Telefon rejestracyjny 607983093, e-mail crrprawobrzeze@gmail.com. Rejestracja czynna w ciągu tygodnia w godzinach 10-15 (tj. 20 h w tygodniu).

Zajęcia współfinansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin w ramach zadania „”Poradnia terapeutyczna Centrum Rozwoju Rodziny – Prawobrzeże”

© 2022 Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże". Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content