Przypominamy i zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Morskie opowieści”

Dodano: 23 kwi 2023

Cele konkursu: popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli, zainteresowanie dzieci i młodzieży wyrażaniem emocji poprzez aktywność plastyczną, wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, uwrażliwienie na piękno nadmorskiego krajobrazu, promowanie regionu.

Temat prac: krajobraz nadmorski, życie w morzu i oceanie, panorama portowych miast, praca ludzi morza, baśnie i legendy związane z tematyką morską

Warunki uczestnictwa:

– udział w konkursie mogą brać osoby indywidualne lub podopieczni przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, klubów i świetlic z Polski i zagranicy,

– szkoły i placówki mogą wysyłać nieograniczoną ilość prac wykonanych w dowolnej technice na podłożu papierowym (bez grafiki komputerowej),

– prace nie mogą być rolowane lub składane,

– format minimalny A3, maksymalny A2.

Termin nadsyłania prac: 12 maja 2023 r. (liczy się data dotarcia przesyłki, a nie jej wysłania). Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród przewidziane jest 17 czerwca 2023 r. – podczas imprezy plenerowej „Powitanie lata” na osiedlu Słonecznym w Szczecinie .

Szczegółowy regulamin jest na stronie internetowej Fundacji www.prawobrzeze.org.pl – dzieci i młodzież Prawobrzeże.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Gminy Miasto Szczecin w ramach zadania „Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu 2023”

© 2022 Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże". Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content