• konsultacje z psychologiem lub terapeutą,
  • psychoterapia małżeństw i par (prowadzona przez parę terapeutów),
  • doradztwo i psychoterapia rodzin,
  • terapia dzieci i młodzieży,
  • konsultacje i doradztwo ze specjalistą  ds. przeciwdziałania przemocy,
  • warsztaty rozwoju osobistego dla rodziców pn. „Wspieram bo rozumiem”.

Warto rozważyć wsparcie terapeutyczne jeśli TY lub BLISCY przeżywają:

– problemy emocjonalne (np. przewlekły stres, lęk, depresja, agresja, inne),

– dyskomfort, trudności, kryzys w relacjach partnerskich, małżeńskich,

– trudności w porozumieniu i relacjach rodzinnych, w tym z dziećmi,

– separację, rozstanie lub rozwód,

– straty lub trudne zmiany (np. choroba lub śmierć bliskiego, rozwód, utrata pracy, inne),

– trudności wychowawcze rodziców i opiekunów,

– niepokojące zachowanie dzieci i nastolatków (np. wycofanie, bunt, problemy odżywiania, trudności w nauce i środowisku szkolnym, samookaleczenia, inne),

–  rozterki związane z wyborem dalszej drogi życiowej,

– doznawanie lub stosowanie przemocy,

– uzależnienie osobiste lub występujące w rodzinie, związku.

To jedno z nielicznych  miejsc na Prawobrzeżu Szczecina, w którym można uzyskać fachowe wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne. Poradnię Centrum Rozwoju Rodziny – Prawobrzeże od 2012r. prowadzi Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”, w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  współfinansowanego ze środków Miasta Szczecin (stąd usługi są dla mieszkańców w większości bezpłatne).

 Pomoc otrzymują osoby dorosłe, rodzice, dzieci i nastolatki, pary i małżeństwa oraz całe rodziny.

Kontakt: 607 983 093 od poniedziałku do piątku  w  godzinach 10  – 15.

e-mail: crrprawobrzeze@gmail.com

Adres:  ul. Seledynowa 109, (budynek obok kortów tenisowych na osiedlu Bukowym w Szczecinie)

© 2022 Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże". Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content