Poradnia Centrum Rozwoju Rodziny Prawobrzeże

Dodano: 13 lis 2023

Przy Fundacji od wielu lat działa Poradnia Centrum Rozwoju Rodziny Prawobrzeże przy ul. Seledynowej 109 w Szczecinie.

Prowadzimy systematycznie poradnictwo dla mieszkańców Szczecina, w tym głownie z terenu Prawobrzeża miasta, obejmującego kilka dużych dzielnic (84 tys. mieszkańców). Do naszej Poradni łatwo dojechać. Jest ona już dobrze znana w środowisku ze swojej profesjonalnej bezpłatnej oferty. Klienci zgłaszają się indywidualnie, ale także często są do nas kierowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , sąd lub szkoły. Dzieje się tak w przypadku rodzin w kryzysie, z problemem przemocy, uzależnienia lub niewydolności wychowawczej. Realizujemy zadania publiczne, polegające na wspieraniu rodzin w kryzysie w tym rodzin z problemem alkoholizmu i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Służymy poradnictwem psychologicznym oraz psychoterapią dzieci i młodzieży. Doradzamy wychowawczo rodzicom.  Nasze usługi, ze względu na potrzeby mieszkańców podzieliśmy na poradnictwo dla dzieci i młodzieży, poradnictwo dla par i małżeństw będących rodzicami, poradnictwo rodzinne  oraz indywidualne poradnictwo dla osób przeżywających problem przemocy i uzależnienia w rodzinie. Zgłosiło się bardzo wielu klientów. Szczególnie dużo z założoną procedurą „ Niebieskich Kart”, dotyczącą przemocy w rodzinie.

Działania poradnicze dofinansowywane są przez Gminę Miasto Szczecin. Realizujemy projekty pt. „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy” oraz „Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży – osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego.”

Ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie ilość godzin na ten rok okazała się niewystarczająca. Wyczerpaliśmy limit dofinansowanych spotkań specjalisty z osobami  zmagającymi się z problemem przemocy. W październiku 2023 udało nam się pozyskać 20 dodatkowych godzin na takie specjalistyczne poradnictwo dzięki dotacji z konkursu regrantingowego DziałaMY DoradzaMY zorganizowanego przez Stowarzyszenie CREO. Obejmiemy nim ofiary przemocy, w tym dorosłych i dzieci. Z poradnictwa skorzystają także sprawcy przemocy, aby umieć rozpoznać szkodliwe mechanizmy w rodzinie i nauczyć się im zapobiegać.

„Projekt finansowany ze środków Rządowego Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych

na lata 2022-2033”

plakat przedstawia loga : Centrum Rozwoju Rodziny, Fundacji Prawobrzeże, Miasta Szczecin, Stowarzyszenia Creo

© 2022 Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże". Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content