Miejski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Prawobrzeże – kocham szczerze! 30 lat Fundacji „Prawobrzeże”

Dodano: 21 mar 2024

REGULAMIN

Organizator: Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie

Nasz coroczny tradycyjny już konkurs plastyczny w 2024 r. chcemy poświęcić promocji dzielnicy Prawobrzeża Szczecina, dzielnicy postrzeganej często jako wielka sypialnia Szczecina. W obecnym roku nasza Fundacja obchodzi 30-lecie swojej działalności na rzecz lokalnej społeczności i z tej racji chcielibyśmy, aby temat konkursu nawiązywał także do naszego jubileuszu.

Temat prac:  Prawobrzeże miasta, jego mieszkańcy, atrakcje, działalność kulturalna Fundacji „Prawobrzeże”.

Celem konkursu jest:

– popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli,

–  promocja twórczo działających szkół, przedszkoli, ośrodków kultury i pracowni plastycznych,

–  zainteresowanie dzieci i młodzieży wyrażaniem emocji poprzez aktywność plastyczną,

–  rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczestników konkursu,

– wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu, nauczycielami i instruktorami oraz poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,

– promowanie regionu i działalności Fundacji „Prawobrzeże”.

Warunki uczestnictwa:

– udział w konkursie mogą brać osoby indywidualne lub podopieczni przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, klubów i świetlic ze Szczecina,

– szkoły i placówki mogą wysyłać nieograniczoną ilość prac wykonanych w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej na podłożu papierowym (nie będą oceniane grafiki komputerowe i prace wyklejane ziarnami, kulkami bibułowymi), 

– prace nie mogą być rolowane lub składane,

– format minimalny A3, maksymalny A2,

– każda praca musi zawierać opis przyklejony na trwale na odwrocie pracy: imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres szkoły/placówki/zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e:mail, nauczyciel/instruktor (imię i nazwisko, telefon kontaktowy),                     

– każda praca powinna mieć przyklejone na trwałe na odwrocie OŚWIADCZENIE wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Brak powyższych dokumentów i niepełne wypełnienie spowoduje niedopuszczenie pracy do konkursu,

– autorem pracy może być tylko 1 osoba,

– organizator konkursu nie zwraca nadesłanych i dostarczonych prac, wszystkie prace przechodzą na własność organizatora,

– organizator konkursu zastrzega sobie prawo do eksponowania prac nagrodzonych i wyróżnionych w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i artystycznym,

– organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego przekazania nagrodzonych i wyróżnionych prac innym podmiotom lub osobom fizycznym w celu popularyzowania i promocji sztuki.

Termin nadsyłania prac: do 17 maja 2024 r. (liczy się data dotarcia przesyłki, a nie data jej wysłania).

Adres, na który należy wysyłać prace:

Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”

ul. Rydla 93; 70-783 Szczecin, Polska

Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Wrzosińska ,tel. 690 932 100, biuro@prawobrzeze.org.pl

Ocena:

– komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat,

– wyniki konkursu będą opublikowane na www.prawobrzeze.org.pl i Fb Fundacji do 10 czerwca 2024 r.,

– otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród przewidziane są 15 czerwca 2024 r. – podczas imprezy plenerowej „Powitanie lata” na osiedlu Słonecznym w Szczecinie,

– w przypadku nieobecności laureatów nagrody zostaną przesłane drogą pocztową przesyłką ekonomiczną na koszt odbiorcy najpóźniej do dn. 30.11.2024 r., ze względu na zamknięcie wielu ośrodków kultury w okresie letnim,

– wystawa zorganizowana zostanie zorganizowana w Klubie Osiedlowym „Dąb”, następnie przekazana do innych instytucji publicznych. Wystawę obejrzą także internauci za pośrednictwem FB Fundacji.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Konkurs współfinansowany ze środków Miasta Szczecin w ramach zadania „Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu 2024”

© 2022 Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże". Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content