Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej  Dzieci i Młodzieży „Morskie opowieści”

Dodano: 06 cze 2023

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ

W dniu 5 czerwca 2023 r. komisja w składzie: Magdalena Bieniecka (przewodnicząca), Małgorzata Iwanicka i Małgorzata Wrzosińska (członkowie) dokonała przeglądu i oceny nadesłanych 1476 ze 189  placówek (przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, klubów, świetlic) i indywidualnych.

Komisja podkreśliła wysokie walory artystyczne prac, twórczą swobodę w podejściu do tematu, jak również zastosowanie różnorodnych technik. Wszyscy autorzy prac zasługują na szczególne uznanie już przez samo uczestnictwo w konkursie. Wyrazy szczególnego uznania komisja przekazuje nauczycielom, pod których kierunkiem autorzy wykonali nagrodzone prace.

Komisja przyznała następujące równorzędne nagrody i wyróżnienia:

Kategoria wiekowa 5-7 lat

NAGRODY:

1. Emilia Jarosz, lat 7 – Centrum Działań Twórczych w Lubinie

2. Terezia Plskova, lat 7 – Elokovane Pracovisko Gastanova, Zilina, Słowacja

3. Mia Szkodzińska, lat 7 – Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie

WYRÓŻNIENIA:

1. Marina Torop, lat 6 – Zespół Edukacyjno-Artystyczny „Przygoda” w Rybniku

2. Antonina Wypenda, lat 5 – Zespół Edukacyjno-Artystyczny „Przygoda” w Rybniku

3. Oleksandr Nechiporenko, lat 6 – Kyiv Children Art School nr 7, Ukraina

Kategoria wiekowa 8-10 lat

NAGRODY:

1. Liwia Gołubowska, lat 9 – Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki

2. Wiktoria Gmur, lat 10 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie

3. Laura Gruszecka, lat 10 – Centrum Działań Twórczych w Lubinie

WYRÓŻNIENIA:

1. Alicja Wilk, lat 10 – Centrum Działań Twórczych w Lubinie

2. Zuzanna Nowicka, lat 8 – Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu

3. Zuzanna Małek – Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie

Kategoria wiekowa 11-13 lat

NAGRODY:

1. Gabriela Łoza, lat 13 – Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu

2. Gaja Kondrat, lat 13 – Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu

3. Estella Odrowąż, lat 12 – Szczecin

WYRÓŻNIENIA:

1. Hanna Kudła, lat 12 – Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu

2. Amelia Grzywna, lat 12 – Młodzieżowy Dom Kultury, Pracownia Plastyczna „Creatio” w Rybniku

3. Magdalena Szczepańska, lat 12 – Szkoła Podstawowa nr 18 w Lublinie

Kategoria wiekowa 14-16 lat

NAGRODY:

1. Kan Link Shun, lat 16 – School of Creativy, Hong Kong, Chiny

2. Lena Wołoch, lat 14 – Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu

3. Konstancja Lorek, lat 14 – Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu

WYRÓŻNIENIA:

1. Sylwia Welc, lat 14 – ZSP w Brzezinach

2. Julia Jonda, lat 14 – Szkoła Podstawowa w Kotulinie

3. Izabela Zych, lat 14 – Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu

Ponadto komisja przyznała wyróżnienia honorowe następującym uczniom z Pracowni Ceramiki Artystycznej przy Polkowickim Centrum Kultury: Sara Stanisławska, Mikołaj Kanikuła, Jacek Bobeła, Hanna Szczygieł, Jakub Chorościn, Maciej Bobeła, Magdalena Dyczko, Nadia Żmigrodzka, Zuzanna Igras, Marta Biniek, Emilia Bartosik, Marlena Kardyś, Iwona Kardyś i Milena Dawidowicz.

Laureatów i opiekunów zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej 17 czerwca 2023 r. – podczas imprezy plenerowej „Powitanie lata” na osiedlu Słonecznym w Szczecinie. Prosimy laureatów konkursu o pisemne potwierdzenie przybycia na tę imprezę na adres: biuro@prawobrzeze.org.pl w terminie do 13 czerwca 2023 r.

W przypadku nieobecności laureatów nagrody zostaną przesłane drogą pocztową przesyłką ekonomiczną na koszt odbiorcy.

Dziękujemy bardzo wszystkim za udział w konkursie, gratulujemy laureatom i wyróżnionym. Wystawę nagrodzonych prac będzie można zobaczyć on-line od 7 czerwca 2023 r. na stronie Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” www.prawobrzeze.org.pl i na Fb Fundacji.

Konkurs współfinansowany ze środków Miasta Szczecin w ramach zadania „Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu 2023”

© 2022 Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże". Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content