„Metryka seniora a pamięć juniora”, czyli trening pamięci i funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment

Dodano: 14 mar 2024

„Pamięć jest skarbnicą i strażnikiem wszystkich rzeczy” – te słowa Cycerona stanowią motto prowadzonych u nas zajęć prozdrowotnych – treningów pamięci. Treningi pamięci i funkcji poznawczych to ważny cykl działań przeciwdziałających, chorobom otępiennym, w tym chorobie Alzheimera. Seniorzy poznają prawidłowości rozwojowe oraz przyczyny zaburzeń pracy mózgu człowieka. Dowiedzą się, jak można przeciwdziałać przedwczesnemu pojawieniu się demencji, jak rozpoznawać oznaki starzenia się mózgu i jego chorobowej degradacji. Zostaną przez to zachęceni do przekazywania tej wiedzy innym, a przede wszystkim do osobistych działań na rzecz utrzymania zdrowia w tej sferze. Dowiedzą się, że człowiek niezależnie od wieku ma zdolność do usprawniania swojego procesu myślenia. Funkcje poznawcze, takie jak pamięć, koncentracja, myślenie, logiczne rozumowanie, kojarzenie, spostrzegawczość, mogą zostać usprawnione poprzez cykl specjalistycznych treningów. Pod kierunkiem instruktora-terapeuty i specjalnie dobranych zadań, uczestnicy będą kształtować swoją inteligencję – doskonaląc zdolność logicznego myślenia, samodzielnie tworząc strategie poznawcze i rozwiązując problemy. Intensywne treningi przeprowadzane w atmosferze nauki i zabawy, powinny przełożyć się pozytywnie na sytuacje z życia codziennego. Seniorzy dowiedzą się, jak sięganie po używki działa destrukcyjnie na pamięć i osłabia nasze funkcje poznawcze, jak degeneruje się nasze ciało pod ich wpływem. Uczestnicy osiągną szczegółowe rezultaty, takie jak: poprawa funkcji poznawczych takich jak: pamięć, uwaga, percepcja wzrokowa, słuchowa, doskonalenie zdolności logicznego myślenia, wyciągania wniosków i samodzielnego podejmowania decyzji, poprawa w wykonywaniu codziennych czynności (zakupy, używanie sprzętów domowych, opłata rachunków), zapobieganie zespołom otępiennym, związanym z wiekiem np. chorobie Alzheimera. Do realizacji warsztatów każdy z uczestników otrzyma zestaw kart pracy Instrumental Enrichment.

Klub Seniora „Dąb” przypomina zapisanym osobom, że warsztaty rozpoczynają się 15 marca 2024 r. (piątek) w godz. 12-13.30 w klubie „Bukowe”, ul. Seledynowa 91a.

Warsztaty współfinansowane są ze środków Gminy Miasto Szczecin w ramach zadania „Kluby Seniora – Prawobrzeże 2024”

© 2022 Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże". Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content