Projekty społeczne
Fundacja od maja 2012 r. realizuje projekt Centrum Rozwoju Rodziny - Prawobrzee, polegajcy na wspieraniu mieszkacw w formie specjalistycznego poradnictwa, terapii oraz edukacji.

Projekt CRR jest wspfinansowany ze rodkw Gminy Miasto Szczecin, dlatego usugi poradni s dla klientw bezpatne.
Dobry czas - twrcze spotkania seniorw. Zagosuj i wesprzyj projekt!
Nasz projekt "Dobry czas - twrcze spotkania" dotar do finau konkursu Tesco "Decydujesz, pomagamy"! Bardzo cieszymy si, e zdoby uznanie jury, a teraz prosimy o Wasze gosy 😃 Gosowanie odbywa si poprzez wrzucenie do urny otrzymanego podczas zakupw etonu - o eton trzeba poprosi . Walczymy w Szczecinie! Dzikujemy!

b>Klub Modzieowy "Talenciarnia" to pozytywne miejsce wsparcia dziennego dla dzieci i modziey w wieku dojrzewania. Klub stwarza modziey wiele rnorodnych moliwoci interesujcego spdzenia czasu wolnego poprzez spotkania w grupach towarzyskich, rozwijanie zainteresowa, edukacj psychologiczn i profilaktyczn. Rnorodno proponowanych dziaa wspierajcych modzie emocjonalnie i rozwojowo sprawia, e kady uczestnik odkrywa tu i rozwija wasne talenty.

Klub Modzieowy "Talenciarnia" w realizacji w/w zada dla dobra modziey i ich rodzin wsppracuje z instytucjami takimi jak szkoy, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, MOPR oraz innymi, istotnymi dla osignicia celw projektu.

Klub "Talenciarnia" znajduje si w miejskim rejestrze placwek wsparcia dziennego. Projekt wspfinansuje Gmina Miasto Szczecin.