Działania w ramach projektu
Obóz socjoterapeutyczny "Można inaczej"
Od 30 czerwca do 11 lipca, 12 osobowa grupa młodzieży w wieku 12-15 lat pod opieką doświadczonej kadry, wzięła udział w obozie socjoterapeutycznym w Czarnocinie.
Grupa złożona była z wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Klub Młodzieżowy "Talenciarnia" oraz dzieci skierowanych przez MOPR.

Projekt współfinansowany był ze środków Gminy Miasto Szczecin w ramach organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży naszego miasta.
W bogatym turystyczno-terapeutycznym programie obozu znalazły się:
 • cykl zajęć socjoterapeutycznych dotyczących wpływu środków psychoaktywnych na rozwój i życie człowieka oraz zagrożeń jakie niosą eksperymenty w tej sferze;
 • cykl zajęć survivalowych w tym np. rozpalanie ogniska bez zapałek, gotowanie herbaty na ognisku, wspinaczka skałkowa, bieg na orientację po lesie, pływanie na desce surfingowej i inne;
 • cykl zajęć rekreacyjnych, między innymi przejażdżka konna, rajd rowerowy, plażowanie i kąpiel;
 • zajęcia sportowe: rozgrywki piłki siatkowej, badmintona, piłki nożnej, zbijaka i taniec grupowy.

EFEKTY:

Aktywnie wypoczywając w pięknym otoczeniu przyrody w Czarnocinie nad Zalewem Szczecińskim, Młodzi Uczestnicy zdobyli szereg umiejętności. W trakcie pokonywania zadań sprawnościowych oraz turystycznych:
 • rozwinęli osobiste cechy, takie jak sprawność i odwaga;
 • wzmocnili cechy przydatne w kontaktach interpersonalnych, takie jak słowność, samodzielność działania, prawdomówność, szczerość;
 • nauczyli się odczuwania osobistej odpowiedzialności za powierzone zadania, poszanowania wartości drugiego człowieka oraz wzajemnej współpracy i pomocy;
 • nauczyli się obiektywnie oceniać zachowania szkodliwe i niepożądane;
 • rozwinęli umiejętności techniczne;
 • zdobyli unikalną wiedzę o sposobach przetrwania oraz zasady przebywania na obozie pod namiotami;
 • przeżyli survival i rekreację jako alternatywne dla ryzykownych sposoby spędzania czasu wolnego.