Klub młodzieżowy "Talenciarnia"
b>Klub Młodzieżowy "Talenciarnia" to pozytywne miejsce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku dojrzewania. Klub stwarza młodzieży wiele różnorodnych możliwości interesującego spędzenia czasu wolnego poprzez spotkania w grupach towarzyskich, rozwijanie zainteresowań, edukację psychologiczną i profilaktyczną. Różnorodność proponowanych działań wspierających młodzież emocjonalnie i rozwojowo sprawia, że każdy uczestnik odkrywa tu i rozwija własne talenty.

Klub Młodzieżowy "Talenciarnia" w realizacji w/w zadań dla dobra młodzieży i ich rodzin współpracuje z instytucjami takimi jak szkoły, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, MOPR oraz innymi, istotnymi dla osiągnięcia celów projektu.

Klub "Talenciarnia" znajduje się w miejskim rejestrze placówek wsparcia dziennego. Projekt współfinansuje Gmina Miasto Szczecin.
Uczestnicy
Uczestnikami projektu mogą być osoby zgłaszane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kuratorów sądowych oraz szkoły (pedagogów szkolnych). Rodziny mogą także zgłaszać się na własny wniosek lub z postanowieniem sądu.
Warunkiem przyjęcia do prowadzonej przez fundację Placówki jest zawarcie przez rodziny porozumienia o uczestnictwie i zasadach współpracy z zespołem placówki. Porozumienie to zawierane jest na rzecz poprawy sytuacji dziecka. Dzieci zobowiązywane są do systematycznego uczęszczania na zajęcia grupy oraz realizacji obowiązku szkolnego.

Siedziba
Klub mieści się przy ul. Różowej 15-17 (osiedle Bukowe) w Szczecinie.
Zajęcia grupy odbywają się w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 15 - 19.

Zajęcia
Klub funkcjonuje według tygodniowego planu pracy, który przewiduje zajęcia odpowiadające potrzebom młodzieży:
- pomoc w nauce,
- rozwój zainteresowań: warsztaty plastyczne, muzyczne
- wdrażanie do porządku i czystości,
- zabawy, gry, sport i rekreacja.
Prowadzone są również programy psychokorekcyjne i profilaktyczne.

Kadra

Anna Królczyńska - Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej i społecznej. Przez ostatnie trzy lata opiekunka, wychowawczyni grupy dzieci w wieku od 2 do 5 lat, specjalista ds. rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
Od najmłodszych lat moją misją było "ratowanie" świata, a najczęściej padało na ptaka ze złamanym skrzydłem lub kota dachowca, który NIEZWŁOCZNIE potrzebował opieki weterynaryjnej. Posiadam niezwykle duże zdolności empatyczne przez co płaczę nawet na reklamach proszku do prania.
Fascynatka psychologii, szczególnie rozwojowej i osobowości człowieka, jak również kuchni (nie tylko tej niskokalorycznej). Wierzę w prawo karmy, dlatego każdy powinien dążyć do bycia bohaterem swojego życia.

Diana Doszczeczko - wychowawca rezydent - absolwentka pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie studentka studiów podyplomowych na kierunkach oligofrenopedagogika oraz pedagogika specjalna. Przez wiele lat związana z Teatrem Brama z Goleniowa oraz Teatrem Krzyk z Maszewa. Współpracowała również z Teatrem Kana przy realizacji autorskich projektów Weroniki Fibich. O sobie pisze: Jestem osobą o dużej wyobraźni i twórczym podejściu do świata. Już jako małe dziecko wyróżniałam się dużym uporem i ambicją. Dzięki wieloletnim warsztatom jestem wysportowana znam podstawowe figury akrobatyczne i cyrkowe, potrafię chodzić na szczudłach oraz wykonywać pokazy ogniowe. Dzięki swojej działalności artystycznej miałam okazję uczestniczyć w wielu projektach i warsztatach (zarówno jako uczestnik jak i koordynator), m. in. z Teatrem Ósmego Dnia, OPT Gardzienice, performerem Artim Grabowskim. Mam silny głos, słuch muzyczny i wielkie serce do muzyki bałkańskiej, ukraińskiej i całej kolorowej cyganerii.