GRUPA POCZĄTKUJĄCA
Oferta skierowana jest do osób 60+, które zainteresowane są:
• nauką obsługi komputera;
• rozwojem umiejętności korzystania z Internetu;
• sprawnym komunikowaniem się z rodziną i/lub znajomymi mieszkającymi poza krajem.
Termin zajęć dla grupy początkującej:29.09-21.10.2020 r. (16 godzin zajęć, zajęcia prowadzone we wtorki i środy w godz. 16:00-18:00).
GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA
Oferta skierowana jest do osób 60+, które zainteresowane są:
• poszerzeniem obsługi komputera;
• poszerzeniem umiejętności korzystania z Internetu.
Termin zajęć dla grupy średniozaawansowanej:29.09-21.10.2020 r. (16 godzin zajęć, zajęcia prowadzone we wtorki i środy w godz. 18:00-20:00).


Koszt warsztatów wynosi: 60,00 zł

Zajęcia będą odbywać się w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Seledynowej 109 w Szczecinie.

Zapisy przyjmowane są w Biurze Fundacji przy ul. Seledynowej 91A w Szczecinie.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 91 463 17 44.


Warsztaty realizowane w Centrum Aktywności Seniora – Prawobrzeże w ramach zadania publicznego
„Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin” współfinansowanegoze środków Gminy Miasto Szczecin w 2020 r.