Aktualności: KREATYWNE FERIE ZIMOWE DLA DZIECI

Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na warsztaty muzyczne oraz plastyczne podczas ferii zimowych.

Zajęcia odbędą się w następujących terminach:
  • 19.01 do 23.01.2015 w klubie "Dąb" przy ul. Rydla 93 (os. Słoneczne)

  • 26.01 do 30.01.2015 w klubie "Szpak" przy ul. Seledynowej 75a (os. Bukowe),

w godzinach 10.00-14.00. Dzieci każdego dnia spędzą cztery kreatywne godziny, gdzie nie będzie czasu na nudę! W programie każdego dnia:

120 minut aktywnej lekcji muzyki - warsztaty prowadzone przez pedagogów innowacyjną formą audycji muzycznych. Jest to forma nauczania łączącego ze sobą treści dydaktyczne z zakresu muzyki oraz ich praktyczne wykorzystanie poprzez grę na instrumentach. Kształtują kreatywność, wyobraźnię i umiejętności muzyczne w ich szeroko pojętym znaczeniu. Bardzo często wyławiają również nieświadome, drzemiące w dzieciach talenty!

W trakcie takich warsztatów uczestnicy otrzymują możliwość gry na wybranym przez siebie instrumencie. Pod okiem profesjonalnych muzyków mają okazję:
  • zapoznać się z techniką gry na danym instrumencie
  • prześledzić jego budowę oraz sposób wydobywania z niego dźwięku
  • uczestniczyć w zajęciach z emisji głosu (rozśpiewanie, ćwiczenia ruchowo-rozluźniające, metody oddychania przeponowego, wykorzystania odpowiednich rejestrów oddechowych ułatwiających wydawanie dźwięków).

Efektem warsztatów będzie przygotowanie przez grupę wybranego utworu muzycznego oraz wspólne wykonanie piosenki przed publicznością.


120 minut zajęć plastycznych
- wykonywanie ilustracji do wierszy poetów polskich. Prace wykonane różnymi technikami (pastele olejne, tusz czarny i kolorowy) zostaną wysłane na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Poezja w obrazach", którego organizatorem jest Pałac Młodzieży w Szczecinie.

Zajęcia są odpłatne, 50,00 zł za 1 tydzień warsztatów.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy oraz dodatkowe informacje w biurze Fundacji, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub pod numerem telefonu 91 4 631 744.