Dorota Noji
Zarząd Fundacji
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Wioleta Smykowska
Prezes Zarządu Fundacji, mgr pedagogiki specjalnej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Psychoterapeutka certyfikowana przez Wielkopolskie Towarzystwo Psychoterapii Systemowej w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą i pomocą społeczną a także wielu kursów kwalifikacyjnych specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym oraz rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w różnych obszarach: szkół, poradni, placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych.
Małgorzata Adach-Woźniakowska
Wiceprezes Zarządu Fundacji, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, specjalność: animacja społeczno-kulturalna. Jej pasją jest taniec i śpiew. Przez 14 lat tańczyła w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Pyrzyckiej. W 2000r. ukończyła studia podyplomowe, specjalność: rachunkowość.
Pracownicy
Maria Małecka
kierownik Klubu "Dąb", absolwentka Studium Animacji Kultury w Szczecinie i Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na kierunku pedagogicznym, specjalność doradztwo społeczne.
Małgorzata Wrzosińska
instruktorka plastyki, absolwentka Zespołu Szkół Artystycznych "TOP-ART" w Szczecinie. Od 1992 r instruktorka plastyki w Galerii Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej działającej przy Fundacji na osiedlu Bukowym, a od 1991 r. - również na osiedlu Słonecznym. Oprócz działań artystycznych jej pasją jest turystyka piesza i fotografika.
Rada Fundacji
Rada sprawuje bieżący nadzór i kontrolę działalności Zarządu Fundacji. W skład Rady wchodzą osoby powołane przez Zgromadzenie Fundatorów - działacze reprezentujący społeczność osiedli Bukowego i Słonecznego oraz Spółdzielnię Mieszkaniową "Dąb".

W skład Rady Fundacji wchodzą:
  • Marek Jurewicz (Przewodniczący)
  • Marek Nielek (Sekretarz)
  • Marcin Kowalski
  • Józef Szwajlik
  • Józef Nowak
Zgromadzenie Fundatorów
Fundacja powstała z inicjatywy Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb" oraz innych podmiotów prawnych i osób fizycznych. Fundatorzy zbierają się raz w roku na posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów. Do kompetencji Zgromadzenia należy podejmowanie decyzji strategicznych, np. w sprawie zmian statutu, wyboru członków Rady Fundacji.