MłodzieżDorośliSeniorzy
Proponujemy Państwu korzystanie z bezpłatnej TELEPORADY u specjalisty. Jeśli potrzebujecie wsparcia i poufnej rozmowy, bo zaobserwowaliście u siebie i/lub u najbliższych na przykład:
DzieciMłodzież
Miďż˝dzynarodowy Konkurs Plastyczny pn. "Mďż˝j najblizszy ďż˝wiat - rodzina i dom"
Termin nadsy�ania prac up�ywa 30 pa�dziernika 2020 r.
Regulamin konkursu i zaďż˝acznik do Regulaminu znajdujďż˝ siďż˝ poniďż˝ej :
Victoria Kochanowska laureatką międzynarodowego konkursu plastycznego dla dzieci.
25 lutego 2020 r. 5-osobowe jury pod przewodnictwem historyka sztuki dr. Bohumíra Bachratý spotkało się, aby wybrać zwycięskie prace 21. międzynarodowego konkursu dla dzieci w wieku przedszkolnym The Rye Island Crayons 2020 organizowanego przez Žitnoostrovské Osvetové Stredisko w Dunajskiej Stredzie na Słowacji.
Wielkanoc
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy,
składamy najserdeczniejsze życzenia:
spokoju, wytrwałości i przede wszystkim zdrowia

Zarząd i pracownicy
Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże"
Drodzy Państwo, mieszkańcy Prawobrzeża Szczecina, pragnę tą drogą opowiedzieć o tym, jak wobec szerzącej się pandemii i jej społecznych reperkusji, wyglądają obecne działania oraz plany Fundacji "Prawobrzeże". Nasze kluby osiedlowe są jak wszystkie tego typu instytucje zamknięte. Pomimo to, prowadzimy wiele działań online, za pomocą komunikatorów dostępnych grupom uczestników naszych zajęć.
W związku z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, oraz Komunikatem Wojewody Zachodniopomorskiego - Zarząd Fundacji "Prawobrzeże"
ogłasza:
1. Zakaz korzystania z toru dfeskorolkowego.
2.Teren jest monitorowany przez służby - policję i straż miejską.
Osoby, które złamią zakaz podlegają odpowiedzialności karnej.
3. Zakaz obowiązuje do odwołania.
Szanowni Państwo,
W związku z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Komunikatem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz zaleceniami Gminy Miasto Szczecin-
Zarząd Fundacji "Prawobrzeże" ogłasza ZAWIESZENIE do odwołania wszelkich zajęć w następujących obiektach:
DzieciMłodzież
Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pn. "Mój najbliższy świat - rodzina i dom"