9 kwietnia członkowie Polskiego Zwi±zku Niewidomych "Prawobrzeże" spotkali się w klubie "D±b", aby pod fachowym okiem wykonać ¶wi±teczne ozdoby wielkanocne, którymi potem będzie można przystroić koszyczki ze ¶więconk± i stoły. Podczas zajęć powstały piękne dekoracje.
Bukowy Dżem 6
W sobotę, 26 kwietnia 2014 r. o godzinie 11.00 ponownie zapraszamy serdecznie na skatepark Bukowe, przy ul. Seledynowej 50, gdzie odbęd± się zawody skate'ów Bukowy Dżem 6!
26 kwietnia 2014
Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie lapidarium przy ul. Smutnej w Szczecinie, które rozpocznie się 26 kwietnia o godz. 15 w ko¶ciele pw. ¶w. Stanisława BM przy ul. Kolorowych Domów.
Dorośli
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" przedstawia Państwu dwa projekty, które zostan± wznowione z dniem 1 kwietnia 2014 roku w ramach zadań zleconych przez Gminę Miasto Szczecin.
Członkowie Klubu Seniora działaj±cego przy Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże" wybrali się 22 marca do Unie¶cia koło Koszalina, aby pożegnać zimę i powitać wiosnę.
Zapraszamy do udziału w XVII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży "Zamki, pałace, dwory i dworki w otoczeniu parków".
Aleksandra Łuczak, reprezentuj±ca Fundację Kultury i Sportu "Prawobrzeże" i jako jedyna nasze miasto znalazła się w¶ród nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Aniołek".
Dorośli
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza seniorów do nauki języka angielskiego i niemieckiego.