Projekty kulturalne
Fundacja jest przede wszystkim animatorem amatorskiego ruchu artystycznego. W klubach fundacji prowadzone s zajcia taneczne, teatralne, wokalne i plastyczne.
Projekt zakada poszerzenie dostpnoci dziaa animacyjnych w obszarze kultury dla szerokiego grona mieszkacw dzielnic Prawobrzea Szczecina w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego.