Skate park
Galeria inwestycji
Skate park
Skate park na osiedlu Bukowym w Szczecinie

Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzee" we wsppracy z Gmin Miastem Szczecin, przy wsparciu finansowym Spdzielni Mieszkaniowej "Db" wybudowania profesjonalny skatepark na terenie osiedla Bukowego na Prawobrzeu Szczecina.

Udao si nam uzyska odpowiedni teren od Urzdu Miasta w Szczecinie, pozwolenie na budow i inne zezwolenia. Pomysodawca - architekt Piotr Baejewski przygotowa projekt budowlany, ktry zosta skonsultowany z osobami, ktre w przyszoci miay korzysta z tego obiektu. Konsultacje i analiza podobnych obiektw w Polsce pozwoliy zaprojektowa obiekt przeznaczony dla osb pocztkujcych i zaawansowanych. Niestety ze wzgldu na ograniczone fundusze, ostatecznie udao si wykona cz pierwotnych planw. Powsta jednak obiekt wykonany ze sprawdzonych materiaw, trway o doskonaych parametrach. W 2006 roku rozpoczto roboty budowlane - wykonano roboty ziemne oraz instalacj elektryczn i deszczow.

W 2009, dziki porozumieniu z Panem Tomaszem Jarmoliskim Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin, Gmina Miasto Szczecin wybraa firm budowlan, ktra zakoczya roboty budowlane. Umoliwio to Fundacji zakup i monta wyposaenia skate parku.

We wrzeniu 2009 roku obiekt zosta oddany do uytku.