Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Galeria inwestycji
Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Centrum Sportowo-Rekreacyjne, to zesp boisk do koszykwki, siatkwki, dwa korty do tenisa ziemnego, ciana treningowa do tenisa, stoy do tenisa stoowego, oraz budynek zaplecza. Dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 130 m2 mieci szatnie wraz z sanitariatami, prysznicami oraz magazyn sprztu i dwie sale.

Fundacja jest animatorem ycia sportowego na osiedlu. Centrum jest wykorzystywane do organizowania rozgrywek sportowych, ktre adresowane s do caych rodzin.

Etapy powstawania
Pocztek realizacji zada inwestycyjnych przez Fundacj Kultury i Sportu "Prawobrzee" to rok 1997. Po wyjednaniu od Urzdu Miejskiego w Szczecinie terenu o powierzchni 4.850 m² postanowiono zagospodarowa go na Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla spoecznoci osiedla Bukowego i osiedli ssiadujcych.

W I etapie w latach 1997-1999 wykonano boiska do koszykwki, siatkwki, boiska pod stoy do ping-ponga oraz cian elbetow do treningu z pik do tenisa ziemnego.

W II etapie w 2000 r. zostay wykonane i oddane do uytku 2 profesjonalne korty do tenisa ziemnego o nawierzchni ze sztucznej trawy.

W III etapie w 2001 r. przystpiono do budowy obiektu wielofunkcyjnego, w ktrym obecnie mieszcz si pracownia komputerowe, sala jzykowa, oraz pomieszczenia sanitarne z szatniami, natryskami, pomieszczenia magazynowe.

Sponsorzy
Budowa Centrum moliwa bya dziki pomocy licznych sponsorw. Teren nieodpatnie przekazao Miasto Szczecin. Fundacja uzyskaa od Miasta rwnie wsparcie finansowe w ramach spoecznych inicjatyw lokalnych. Darowizny przekazay: Spdzielnia Mieszkaniowa "Db", Korporacja Ubezpieczeniowa FILAR (obecnie Towarzystwo Ubezpiecze UNIQA S.A.), Grupa Energetyczna ENEA S.A., Viterra Energy Services (obecnie ISTA Polska Sp. z o.o.), Zakad Robt Inynieryjnych Andrzeja Dykowskiego, Przedsibiorstwo Techniczno-Budowlane "Technobud".