Trwaj± ferie organizowane przez Specjalistyczn± Placówkę Wsparcia Dziennego Klubu Młodzieżowego "Talenciarnia". Odbywaj± się pod hasłem "Mam ferie. Jestem of-line".
Ruszył Klub Brydżowy działaj±cy przy Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże" we współpracy z Zachodniopomorskim Zwi±zkiem Brydża Sportowego.
Uczestnicy zajęć plastycznych w Klubach Osiedlowych "Szpak" i "D±b" Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zdobyli w konkursach plastycznych - miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych - już wiele nagród i wyróżnień!
18, 19 stycznia 2014
Dwa bale karnawałowe dla dzieci urz±dziła w niedzielę 19 stycznia Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże".
Dorośli
Chcesz się nauczyć grać na afrykańskich bębnach? Zapraszamy na warsztaty.
Członkowie Klubu Seniora działaj±cego przy Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże" przywitali Nowy Rok.
Dorośli20 grudnia 2013
20 grudnia w Klub osiedlowy "DÄ…b" odbyła się Wigilia Klubu Młodzieżowego "Talenciarnia".
Wigilia Seniora
18 grudnia 2013
Członkowie Klubu Seniora działaj±cego przy Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże" spotkali się na Wigilii.