Komisja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Zamki, pałace, dwory i dworki w otoczeniu parków" wybrała najlepsze prace.
Na konkurs wpłynęły 602 prace ze 104 placówek kultury i szkół z Polski, Rumunii i Łotwy oraz 4 prace multimedialne. Konkurs rozstrzygany był w 5 kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-12 lat, 13-16 lat, 17-19 lat oraz w kategorii osób niepełnosprawnych.


Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bohdan Ronin-Walknowski - artysta plastyk
Członkowie:
Dorota Maziakowska - pedagog, plastyk
Małgorzata Adach-Woźniakowska - sekretarz jury

uznała, że prace zgodne z regulaminem nadesłane na konkurs, prezentują wysoki poziom artystyczny, wiernie odtwarzają zabytki, przedstawiają wspaniałą paletę barw. Prezentacje multimedialne (4 szt.) nadesłane na konkurs nie prezentowały równie wysokiego poziomu artystycznego.

Po końcowej ocenie Komisja przyznała Grand Prix, po 3 nagrody w kategorii wiekowej 5-7 oraz 8-12 lat, natomiast w kategorii wiekowej 13-16 przyznano I i II nagrodę oraz dwie równorzędne III nagrody. Komisja nie przyznała nagrody w kat. wiekowej 17-19 lat.
Komisja przyznała 17 wyróżnień. W kategorii osób niepełnosprawnych Komisja wyróżniła 6 prac. Ze względu na małą ilość nadesłanych prac multimedialnych oraz niski poziom artystyczny komisja nie przyznała nagród oraz wyróżnień w tej kategorii. Razem nagrodzono 10 prac i wyróżniono 23 prace.

Komisja składa podziękowania i gratulacje autorom, nauczycielom i instruktorom za twórczy wkład pracy oraz podjęcie idei konkursu.


Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych: prawobrzeze.org.pl//files/pliki/pl 15file.pdf

Na zdjęciu praca Małgorzaty Sawicz - Grand Prix 2013