Victoria Kochanowska laureatką międzynarodowego konkursu plastycznego dla dzieci.
25 lutego 2020 r. 5-osobowe jury pod przewodnictwem historyka sztuki dr. Bohumíra Bachratý spotkało się, aby wybrać zwycięskie prace 21. międzynarodowego konkursu dla dzieci w wieku przedszkolnym The Rye Island Crayons 2020 organizowanego przez Žitnoostrovské Osvetové Stredisko w Dunajskiej Stredzie na Słowacji.
W konkursie wzięło udział 1848 młodych artystów pochodzących z Bangladeszu, Bułgarii, Czech, Chin, Estonii, Chorwacji, Kazachstanu, Łotwy, Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii i - oczywiście - Słowacji. Jury wybrało 222 prace z nadesłanych 2025 prac do ekspozycji na wystawie, wybrało 60 równych zwycięzców i przyznało 2 nagrody specjalne. Gratulacje dla zwycięzców i ich nauczycieli!
W galerii Muzeum Rye Island odbędzie się ekspozycja wybranych dzieł. Włączenie do wystawy jest również sposobem na nagrodzenie młodych autorów - ich nazwiska i nazwiska nauczycieli zostaną umieszczone w trójjęzycznym katalogu.
Wernisaż, ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród powinny odbyć się 12 czerwca 2020 r. Z uwagi na obecną sytuację uroczystości zostaną przełożone na inny termin po zakończeniu kwarantannny. Nowa data zostanie ogłoszona, gdy tylko zostanie podana.
Wśród laureatów konkursu znalazła się Victoria Kochanowska, na codzień uczęszczajaca na zajęcia plastyczne do Klubu Osiedlowego "Szpak", a na wystawę pokonkursową zakwalifikowano jeszcze 1 jej pracę oraz pracę Marceliny Bartman.