Aktualności: Zamknięty tor deskorolkowy
W związku z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, oraz Komunikatem Wojewody Zachodniopomorskiego - Zarząd Fundacji "Prawobrzeże"
ogłasza:
1. Zakaz korzystania z toru dfeskorolkowego.
2.Teren jest monitorowany przez służby - policję i straż miejską.
Osoby, które złamią zakaz podlegają odpowiedzialności karnej.
3. Zakaz obowiązuje do odwołania.