Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego - Klub Młodzieżowy "Talenciarnia", działająca w ramach Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" w Szczecinie, ogłasza nabór do młodzieżowej grupy wsparcia oraz grupy socjoterapii. W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez młodzież i ich rodziny oraz trudności sygnalizowane w środowisku szkolnym i rówieśniczym, organizujemy cotygodniowe spotkania specjalistycznych grup dla młodzieży, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę psychologiczno-pedagogiczną.
Nabór przewidujemy do końca kwietnia 2019r. Udział w zajęciach jest bezpłatny, finansowany ze środków Miasta Szczecin.
W związku z powyższym, zwracam się do Dyrektorów szkół na Prawobrzeżu z prośbą o umożliwienie pedagogom i psychologom szkolnym wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, w celu zapoznania się z ofertą Placówki oraz szczegółami dotyczącymi naboru do specjalistycznych grup wsparcia.
Spotkanie informacyjne odbędzie się 28 marca (czwartek) 2019r. o godzinie 12.00 w SPWD "Talenciarnia" ul. Różowa 15-17 Szczecin osiedle Bukowe. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Placówki.
Proszę o potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu do dnia 27 marca na kontakt:
Adriana Żak - Kierownik Placówki "Talenciarnia", psycholog
tel. 785-628-646
email: talenciarnia@gmail.com mailto:talenciarnia@gmail.com