W dniach 26.01 - 10.02 Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" zorganizowała VI edycję zimowego wypoczynku dla swoich podopiecznych w uzupełnieniu zajęć klubowych i wychowawczych w prowadzonych placówkach wsparcia dziennego: Klubie Młodzieżowym "Talenciarnia" oraz Placówce Podwórkowej "Piotruś Pan".
Podopieczni placówek funkcjonują głównie na Prawobrzeżu Szczecina. Tu mieszkają i tu chodzą do szkoły. Fundacja stara się dbać o to, by podopieczni nie tylko nie unikali wysiłku fizycznego i aktywności fizycznej ale interesowali się otoczeniem, kulturą oraz urokami całego miasta. Czas wolny od zajęć szkolnych jest czasem szczególnym, kiedy dzieci i młodzież częściej podejmują ryzykowne zachowania. Często wypełniony wirtualną rzeczywistością wyzwalających agresję gier komputerowych lub poszukiwaniem kontaktów i zrozumienia w sieci. Z powyższych względów Fundacja stworzyła wychowankom alternatywę w postaci aktywnych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych ferii. Dwutygodniowy program ferii miał przeciwdziałać demoralizacji, stanowić profilaktykę zdrowotną i promować aktywne spędzanie czasu wolnego.

Młodzież i dzieci uczestnicząc w "Mam ferie, jestem off - line VI" wzięły udział w programie edukacyjnym oraz rekreacyjno-turystycznym. Czas spędzony aktywnie odpowiadać miał naturalnym ich potrzebom: poznawczym, ruchu, wyładowania energii, działania i zabawy. W ramach zorganizowanych półkolonii 39 dzieci i młodzież w wieku 8-17 lat wzięło udział w szeregu atrakcji. Były takie służące edukacji i rozwojowi poznawczemu, jak warsztaty rozwojowe dla młodzieży (integracyjne z elementami twórczego rozwiązywania problemów, kulinarne, filmowe), zajęcia rekreacyjne z wychowawcą w osiedlu zamieszkania (zajęcia z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, elementami zajęć artystycznych oraz gier i zabaw ruchowych np. podchody, chowanego, modelowanie balonów, rysowanie kredą, robienie masek z papieru), program edukacyjny w tym wiedzy o Szczecinie i nauk ścisłych (spacery po Szczecinie, wystawa interaktywna Eureka). W związku z tym, że czas ferii zimowych ma być czasem odpoczynku i dobrej zabawy, podopieczni Fundacji wzięli także udział w szeregu atrakcji rekreacyjnych w przestrzeni miejskiej, takich jak lodowisko, kino, park trampolin, laser tag, centrum wodne "Laguna", Centrum Wspinaczkowe "GEKO", Muzeum figur woskowych, Manufaktura Twórcza Cytrynka.

Korzystanie z atrakcji w przestrzeni miejskiej miało na celu przede wszystkim rekreację, ale też nieformalną edukację. W każdym z zaplanowanych miejsc można zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności, a także nauczyć się ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego.
Gry i zabawy sportowe stworzyły okazję do kształtowania i wzmacniania postawy fair-play, zdrowej rywalizacji, organizacji czy współdziałania w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu. Zajęcia pedagogiki zabawy z elementami artystycznymi w miękki sposób uczyły i rozwijały funkcje poznawcze. Dzieci i młodzież miały okazję sprawdzić się w różnych formach aktywności, poznać swoje mocne i słabe strony, nauczyć się radzić sobie z porażką, pokonywania trudności i podejmowania kolejnych wysiłków. Zajęcia miały na celu także dobrą, wspólną zabawę, promowanie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, ale także kształtowania umiejętności społecznych, takich jak dbałość i odpowiedzialność za siebie, drugiego człowieka i grupę.
Półkolonie "Mam ferie, jestem off - line VI" współfinansowane były przez Miasto Szczecin.