Aktualności: Wigilia Seniora
20 grudnia 2017 r. spotkali się na wigilijnej kolacji Członkowie Klubu Seniora działającego przy Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże". Uroczyste, świąteczne spotkanie odbyło się w Klubie Osiedlowym "Dąb", przy ul. Rydla 93 w Szczecinie.
Zanim seniorzy usiedli do wigilijnej kolacji zostali przywitani przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb", którą reprezentował p. Marek Nielek, wiceprezes Spółdzielni oraz przez p. Wioletę Smykowską, prezes Fundacji. Życzenia złożyli również p. Józefa Skrzypek pełniąca funkcję przewodniczącej Klubu Seniora oraz ksiądz Henryk Silko, proboszcz parafii p.w. Niep. Serca NMP. Następnie wszyscy goście podzielili się opłatkiem, życząc sobie przede wszystkim zdrowia i pogody ducha.
Spotkanie wigilijne uświetniła swoim występem grupa teatralna pod kierownictwem Państwa Angeliki i Ireneusza Naguszewskich. Kolacji wigilijnej towarzyszyły kolędy w wykonaniu zespołu "Andy" Andrzeja Szpaka.