Dorośli
18 czerwca 2016 r. przy Pomniku Niepodległości, odbyła się jak co roku impreza plenerowa "Powitanie lata", zorganizowana przez Fundację Kultury i Sportu "Prawobrzeże" wraz z Radą Osiedla Spółdzielczego "Słoneczne".
Dla licznie zgromadzonej publiczności przygotowano moc atrakcji na scenie oraz w plenerze.

Na rozpoczęcie wystąpił Chór "Kombatant" oraz dzieci i młodzież z zespołów wokalno-muzycznych i tanecznych: z Małej Szkoły Baletowej "Dance Passion", z Centrum Edukacji Twórczej "Singerton", z Zespołu "Rytmix" oraz dzieci z Zespołu Szkół "Słoneczne"
Miłośnicy sztuki obejrzeli wyjątkową wystawę prac plastycznych wykonanych przez seniorów, młodzież i dzieci oraz uczestniczyli w warsztatach ceramiki artystycznej i użytkowej.

Z uwagi na jubileusz 50 - lecia Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb", odbył się konkurs wiedzy o SM "Dąb" z atrakcyjnymi nagrodami oraz konkurs rodzinny.
Wydarzeniem specjalnym był Bieg Charytatywny, zorganizowany we współpracy z Zespołem Szkół "Słoneczne" i Fundacją "Akademia Edukacyjna".
Mieszkańcy podziwiali występy Szczecińskiej Rewii Tanecznej "Rising Stars Revue", znane przeboje muzyki rozrywkowej zagrał zespół 'Okay Band". Gwiazdą wieczoru była Izabela Skrybant-Dziewiątkowska razem z zespołem "Tercet Egzotyczny".

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę i atmosferę!

Pragniemy raz jeszcze podziękować za wsparcie finansowe tegorocznej imprezy następującym firmom: Ista Polska, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Szczecińska Energetyka Cieplna, FHU "Thomas", ZURB Elektron Ryszard Tuczyński, ZBIKO Zbigniew Kowalewski, ASLIFT S.C. Stabrawa, TIBRO Janusz Zagórski, Techem, Usługi Remontowo-Konserwacyjne Bogdan Bojko, UNIQA S.A., ASPROD, Metrona Polska, SM "Śródmieście", PPH Atest Ryszard Olejnicki, SFO Gardenia Piotr Ronewicz, Anty- Insekt Stanisław Szczęchuła, ZUH Bogdan Kucewicz, Usługi Remontowe Waldemar Walowski, STOLBAU - ECO, PKO S.A., Radzie Osiedla Spółdzielczego "Majowe", Zakład Budowlany Franciszek Kosiński, CYFRAL Ryszard Dobrogowski, PRD WITEX 2, Usługi Ogólnobudowlane Piotr Pawlak.

Poniżej fotorelacja autorstwa p. Małgorzaty Wrzosińskiej.