Aktualności: KOMISJA DS KULTURY
8 czerwca 2016 r. w klubie osiedlowym "Dąb" odbyła swoje posiedzenie wyjazdowe Komisja ds Kultury oraz Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miasta.
Komisja ds Kultury oraz Dyrektorzy Wydziałów: Kultury (Zastępca Dyrektora - p. Jadwiga Kimber), Wydziału Spraw Społecznych (p.o. Dyrektora - p. Katarzyna Falbogowska), Sportu (Zastępca Dyrektora - p. Marcin Balbuza), Dyrektor Biura Organizacji Pozarządowych (p. Paweł Szczyrski) odbyła swoje posiedzenie w klubie osiedlowym "Dąb".

Tematem spotkania była prezentacja działalności Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże". Wizyta Radnych i Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta Szczecin jest dla Fundacji wielkim wyróżnieniem. Dyrektorzy Wydziałów wypowiedzieli się bardzo pozytywnie o współpracy z Fundacją oraz o zaufaniu jakim Urząd Miasta obdarza Fundację, przydzielając od wielu lat różnego rodzaju dotacje na realizowanie zadań dotowanych ze środków Miasta Szczecin z Wydziałów Kultury, Spraw Społecznych oraz Sportu i Rekreacji.