Wydarzenie w ramach projektu "Centrum NIE- zależnych"
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo młodych mieszkańców podejmuje wiele działań profilaktycznych i edukacyjnych. Prowadzimy zajęcia edukacyjne, socjoterapeutyczne i sondaże w szkołach a także prelekcje dla rodziców.

Współczesny świat przesycony jest przemocą. W szkołach od kilku lat nasila się problem przemocy rówieśniczej. Wg badań co drugi nastolatek w wieku 11 - 17 lat doznał przemocy ze strony rówieśników a aż 83% młodych respondentów przyznaje się do stosowania przemocy wobec innych. Młodzi ludzie w poszukiwaniu własnej tożsamości coraz częściej sięgają po środki psychoaktywne takie jak alkohol i narkotyki w tym dopalacze. Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo młodych mieszkańców podejmuje wiele działań profilaktycznych i edukacyjnych. Prowadzimy zajęcia edukacyjne, socjoterapeutyczne i sondaże w szkołach a także prelekcje dla rodziców. Tegoroczną propozycją Fundacji są od kilku tygodni filmowe warsztaty dla dużych grup młodzieży. Pomysł wziął się z życia. Młodzież ogląda przypadkowo wybrane filmy w komputerze, TV i smartfonie. Filmy te często epatują przemocą i swobodą obyczajów. Znawcy twierdzą, że spośród wszystkich form sztuki, filmy mają obecnie największą siłę oddziaływania. Pod wpływem filmu młody widz może zmienić poglądy lub dokonać czegoś nieoczekiwanego. Twórcy filmoterapii opisują stan człowieka oglądającego film jako stan dysocjacji, w którym rzeczywistość i poczucie realności są chwilowo zawieszone. Widz identyfikuje się z bohaterami, postrzega zdarzenia z filmu jako swoje własne doświadczenia. Film odpowiednio zinterpretowany i omówiony ma więc właściwości edukacyjne a nawet lecznicze. Warsztaty prowadzone są przez psychologa i psychoterapeutę. Repertuar dobrany został pod kątem problemów społecznych i emocjonalnych z jakimi coraz częściej maja styczność młodzi ludzie: przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc oraz środki psychoaktywne w tym dopalacze. Dodatkowo warsztaty w modelowy sposób ukazują młodzieży prawidłowy odbiór sztuki filmowej, oraz potrzebę jej selekcjonowania pod kątem walorów artystycznych i poznawczych.
Spotkania filmowe odbywają się we wtorki w Klubie Osiedlowym "Dąb" na sali ze sprzętem audio. Nadmieniamy, że Fundacja posiada parasol licencyjny na korzystanie z filmoteki światowej.
Warsztaty cieszą się ogromnym powodzeniem. Klub odwiedziło już 400 uczniów szkół z Prawobrzeża. Z warsztatów skorzystali uczniowie z Zespołu Szkół nr 7 w Kluczu, z Zespołu Szkół nr 13 w Wielgowie, z Zespołu Szkół nr 15 w Podjuchach, z Gimnazjum nr 29 z Osiedla Bukowego. W najbliższym czasie będziemy gościć uczniów z Gimnazjum nr 7 z Osiedla Majowego, ze Szkoły Podstawowej nr 23 z Dąbia oraz ze Szkoły Podstawowej nr 74 z Osiedla Bukowego.
Warsztaty dofinansowane są ze środków Miasta Szczecin w ramach projektu "Centrum NIE - zależnych".