Wśród laureatów XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Człowiek w ruchu" zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach znalazły się dzieci reprezentujące Fundację Kultury i Sportu "Prawobrzeże".
W kategorii wiekowej 4-5 lat I miejsce zajął Dawid Zakrzewski, w kategorii 6-latków wyróżnienie otrzymała Hanna Nadkierniczna, w kategorii 7-latków II miejsce zajął Eryk Łazorko, a w kategorii 8-latków wyróżnienie - Alicja Girer.
Rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kwiaty i zwierzęta" organizowany co roku przez Ośrodek Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda" w Rybniku. W kategorii 5-7 lat nagrody zdobyły Zosia Horniatko i Anna Ciepłucha, wyróżnienia - Magda Lichwała i Alicja Girer, w kategorii wiekowej 8-10 lat wyróżnienia otrzymali Oliwia Gibała i Michał Grembowicz, a w kategorii 11-13 lat nagrody zdobyły Zuzanna Sobkowiak i Zuzanna Stolarska. Na wystawę pokonkursową komisja zakwalifikowała prace Anny Markowskiej, Wiktora Łazorko i Michała Grembowicza.

Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!