Aktualności: Fundacja odznaczona!
26 maja Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" została odznaczona medalem za szczególne zasługi dla miasta Szczecina. Wyróżnienie zostało przyznane podczas sesji Rady Miasta.
Medal z rąk przewodniczącego Rady Miasta oraz prezydenta miasta odebrała Wioleta Smyskowska, prezes Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże".