Warsztaty ceramiczne dla rodzin w lipcowe Ĺ›rody!
Warsztaty ceramiczne na ktĂłrych bÄ™dziemy ugniatać, lepić, waĹ‚kować, projektować , Ĺ›miać siÄ™, budować i być dumnym!
TakÄ… frajdÄ™ proponujemy Tobie i Twojemu dziecku w czasie wakacji. Zapraszamy dzieci w wieku 5-9 lat wraz z opiekunem (rodzicem, babciÄ…, dorosĹ‚ym rodzeĹ„stwem itd.)
Nie jest wymagane doĹ›wiadczenie w lepieniu i zdobieniu ceramiki.
Warsztaty plastyczne dla dzieci (w wieku 5–12 lat):
ZajÄ™cia dostosowane sÄ… do wieku i moĹĽliwoĹ›ci uczestnikĂłw, uczestnicy majÄ… zapewnione wszystkie materiaĹ‚y plastyczne w pracowni. Prace dzieci z PrawobrzeĹĽa zdobyĹ‚y w ubiegĹ‚ych latach nagrody m.in. w Polsce (Warszawa, KrakĂłw, PoznaĹ„, GdaĹ„sk, Gdynia, ToruĹ„, CzÄ™stochowa, Lublin), na Ukrainie, w Niemczech, SĹ‚owacji, SĹ‚owenii, Macedonii, Finlandii, Szwecji, Francji, Chinach i Japonii.
Plenerowe warsztaty relaksacyjno – artystyczne dla dzieci i dorosĹ‚ych
29 czerwca – 3 lipca i 6 lipca - 10 lipca, w ramach warsztatĂłw twĂłrczej animacji dzieci nauczÄ… siÄ™ relaksacji oraz uwaĹĽnej obserwacji naturalnych odgĹ‚osĂłw, zapachĂłw i widokĂłw Puszczy Bukowej. DoĹ›wiadczajÄ…c bliskoĹ›ci przyrody wysĹ‚uchajÄ… baĹ›ni, leĹĽÄ…c wygodnie w hamakach zawieszonych pomiÄ™dzy drzewami.
Drodzy Beneficjenci Fundacji, miĹ‚o nam poinformować, ze od 8 czerwca otwieramy dla Was nasze kluby. Instruktorzy poszczegĂłlnych zajęć bÄ™dÄ… siÄ™ z Panstwem komunikować i informować o nowych procedurach wynikajÄ…cych z pandemii Covid-19. DokĹ‚adamy wszelkch staraĹ„, aby powrĂłt do "normalnoĹ›ci" :) byĹ‚ dla wszystkich bezpieczny.
MłodzieżDoro¶liSeniorzy
Proponujemy Państwu korzystanie z bezpłatnej TELEPORADY u specjalisty. Je¶li potrzebujecie wsparcia i poufnej rozmowy, bo zaobserwowali¶cie u siebie i/lub u najbliższych na przykład:
DzieciMłodzież
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pn. "Mój najblizszy ¶wiat - rodzina i dom"
Termin nadsyłania prac upływa 30 paĽdziernika 2020 r.
Regulamin konkursu i załacznik do Regulaminu znajduj± się poniżej :
Victoria Kochanowska laureatk± międzynarodowego konkursu plastycznego dla dzieci.
25 lutego 2020 r. 5-osobowe jury pod przewodnictwem historyka sztuki dr. Bohumíra Bachratý spotkało się, aby wybrać zwycięskie prace 21. międzynarodowego konkursu dla dzieci w wieku przedszkolnym The Rye Island Crayons 2020 organizowanego przez ®itnoostrovské Osvetové Stredisko w Dunajskiej Stredzie na Słowacji.
Wielkanoc
Z okazji nadchodz±cych ¦wi±t Wielkiej Nocy,
składamy najserdeczniejsze życzenia:
spokoju, wytrwało¶ci i przede wszystkim zdrowia

Zarz±d i pracownicy
Fundacji Kultury, Sportu i Aktywno¶ci Lokalnej "Prawobrzeże"