Aleksandra Łuczak, reprezentuj±ca Fundację Kultury i Sportu "Prawobrzeże" i jako jedyna nasze miasto znalazła się w¶ród nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Aniołek".
Dorośli
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza seniorów do nauki języka angielskiego i niemieckiego.
Zarz±d Koła Diabetyków nr 6 przy SM "D±b" zaprasza na spotkania z lekarzami i specjalistami, które w marcu odbęd± się w Klubie Osiedlowym "D±b".
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza na warsztaty komputerowe dla pocz±tkuj±cych i zaawansowanych.
Klubik Malucha
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza na zajęcia stymuluj±ce rozwój małego dziecka. Spotkania odbywaj± się we wtorki i czwartki w godz. 11-11.45 w Klub Osiedlowy "DÄ„B"
Ferie w Fundacji
Zakończyły się "Aktywne ferie" organizowane przez Fundację Kultury i Sportu "Prawobrzeże". Za nami dwa tygodnie wspólnej zabawy.
Sk±d jeste¶my?
Dorośli
Ksi±żnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie wraz z Fundacj± Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zapraszaj± na wystawę archiwalnych fotografii i dokumentów mieszkańców Prawobrzeża "Sk±d jeste¶my".
Trwaj± ferie organizowane przez Specjalistyczn± Placówkę Wsparcia Dziennego Klubu Młodzieżowego "Talenciarnia". Odbywaj± się pod hasłem "Mam ferie. Jestem of-line".