10 lat dla Seniora

24 kwietnia 2015 roku Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zorganizowała w klubie osiedlowym "D±b" uroczysto¶ć dla Seniorów.

Dorośli

"Polska Walcz±ca - 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ¦WIATOWEJ"
Event z cyklu "Spotkania z Mistrzem"

Pi±tek, 8 maja 2015, o godz. 16.30
Skatepark, ul. Seledynowa 50

Dorośli

Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza wszystkich powyżej 50-tego roku życia na wycieczkę autokarow± do Poznania. Wyjazd odbędzie się w dniu 1 maja 2015 (pi±tek). Cena za wycieczkę - 15 zł.

Wycieczka współfinansowana ze ¶rodków Miasta Szczecin. Zapraszamy.
XVIII edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pt. "Europejskim Szlakiem Gotyku Ceglanego"
Dorośli
Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów dobrego kina na spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
Dorośli
Tradycyjnie jak co roku 21 marca członkowie Klubu seniora działaj±cego przy Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże" przywitali wiosnę.
Już po raz kolejny dzieci ze Szczecińskiego Prawobrzeża zdobywaj± najwyższe laury w prestiżowych konkursach.
Dorośli
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza chętne osoby na warsztaty komputerowe - II stonia. Warsztaty współfinansowane s± ze ¶rodków Miasta Szczecin w ramach zadania pn. "Centrum Aktywno¶ci Seniora".